Responsive image Responsive image

Slamhåndtering

A-Slam:

Overholder krav til direkte udbringning (ikke vores kerne kompetence), vi henviser til vores samarbejdspartnere.

B-Slam:

Overholder ikke kravene for miljøfremmende stoffer (MFS). Denne slamtype skal komposteres, og Mijodan A/S (tidl. Freiberg & Jespersen) er eksperter i kompostering af spildevandsslam. Mijodan A/S kan løse hele opgaven. Dette berører både miljøgodkendt opbevaring, dokumentation til myndighederne, logistik og slutdisponering på landbrugsjord. Mijodan A/S kan håndtere op til ca. 100.000 tons pr. år.

C-Slam:

Overholder ikke kravene til tungmetallerne. Denne type slam skal typisk forbrændes eller lignende. Mijodan A/S har aftaler med anlæg, der forbrænder slam direkte eller indirekte.

Septitankslam:

Mijodan A/S har tilladelse til modtagelse enten, hvor slammet er stabiliseret, eller hvor Mijodan A/S skal foretage stabilisering. Det foregår i et lukket system, hvor der automatisk sker blanding af slam og brændt kalk. Der vil løbende blive foretaget prøver af salmonella og Ecolli bakterier, så vi sikrer, at slammet overholder kravene til jordbrugsformål.

Sandfang:

Vi har tilladelse til at indbygge sandfangsand, der har været gennem vaskeren, i vores anlægsprojekt.