Responsive image Responsive image

Sand fra støberier

Sand fra støberier:

Mijodan A/S har tilladelse til modtagelse af sand fra jernstøberier. Støberisandet bliver knust, sorteret og analyseret i henhold til jordforureningsloven. Hvis støberisandet er forurenet, så bliver det lagt ud i miler til biologisk rensning. Når støberisandet er renset, og kan overholde kravene til lettere forurenet jord, bliver det indbygget i anlægsprojektet hos Mijodan Uge ApS.

Affald fra Papirindustri: Agerskov

Hos Mijodan A/S kan vi modtage restprodukter fra fremstilling af papir. Pulp bliver genanvendt til jordbrugsformål.

Er Deres fraktion ikke nævnt, er De altid velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til Deres affald.