Responsive image Responsive image

Okkerslam

Okkerslam:

Mijodan A/S har tilladelse til modtagelse og oparbejdning. Okkerslam stammer fra klarering af drikkevand og indeholder meget arsen. Mijodan A/S har lavet en metode, der pumper okkerslammet i en geo-tube, hvor det afvandes. Når slammet er stabilt, køres det til deponi. Mijodan A/S er ved at udvikle en løsning, hvor okkerslammet kan nyttiggøres.

Er Deres fraktion ikke nævnt, er De altid velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til Deres affald.