Responsive image Responsive image

Fejesand

Fejesand:

Mijodan A/S har tilladelse til modtagelse af fejesand, der sorteres og renses for urenheder bla. dåser mv. Fejesandet bliver derefter analyseret i henhold til jordforureningsloven. Hvis fejesandet er forurenet, så bliver det lagt ud i miler til biologisk rensning. Når fejesandet er renset og kan overholde kravene til lettere forurenet jord, bliver det indbygget i anlægs projektet hos Mijodan Uge ApS.

Er Deres fraktion ikke nævnt, Er de altid velkommen til at ringe eller sende os en mail. Vi udvider vores kompetencer hele tiden, så vi har helt sikkert en løsning til Deres affald.