Responsive image Responsive image

Genanvendeligt erhvervsaffald

Genanvendeligt erhvervsaffald:

Erhvervsaffaldet registreres hos Mijodan A/S og bliver sorteret både manuelt og maskinelt i genanvendelige fraktioner, såsom pap-papir-jern-plastik mm. De genanvendelige fraktioner bliver solgt til både kunder i Danmark og udlandet. Restfraktionen bliver nyttiggjort på forbrændings anlæg til fjernvarme og el.